Sisältöstrategia selkeyttää yrityksen viestintää

Strateginen ajattelu ja pelisuunnitelman luonti on ehdotonta sisältömarkkinoinnissa. Mitä tarkemmin ymmärrät ja tiedät omat kuviosi, sen paremmin erotut joukosta, joka kaukaa katsottuna saattaa muotoutua yhdeksi isoksi ryhmäksi, mutta huolitellulla strategialla erottuminen on varmaa.

 

Sisältöstrategian luominen

Joukosta erottuminen vaatii tarkkaan dokumentoidun strategian. Tämä ensinnäkin auttaa tehokkuudessa, kun ei tarvitse pään sisällä pähkäillä seuraavaa siirtoa ja poistaa haasteita. Strategian dokumentointi auttaa hahmottamaan taktiikoita ja sen avulla käytössä on paremmat perustelut esimerkiksi resurssien haalimiseen sisältömarkkinointia varten.

Mallia dokumentoinnin luomiseen ei periaatteessa ole, mutta sitä tehdessä ollaan huolellisia ja kärsivällisiä jotta lopputulos palvelee ideaa. Dokumentoinnissa on hyvä käyttää menetelmiä, jotka parhaiten edustavat yhtiösi tapaa toimia ja ovat yhteisesti hyväksytty kaikkien asianomaisten kanssa. 

Mitä huomioimme sisältöstrategiassa?

Asiantuntijoiden konsensus ei ole absoluuttinen totuus, mutta ensiaskeleet kannattaa ottaa tietävämpien polkujen perässä. Kun olet siinä pisteessä, että tieto ja taito kehittyy omalla painollaan, voi soveltaminen alkaa ilman ylimääräistä opastusta. 

Liiketaloudellinen suunnitelma sisältömarkkinoinnin kannalta on seuraava vaihe siitä, kun hyväksytään itse sisältömarkkinointiin siirtyminen. Se ei vielä alkumetreillä pysty paljastamaan koko totuutta ROI:sta(Return Of Investment), mutta sen avulla ainakin luvut ja kaikki taloudelliset tavoitteet ovat esillä kaikkien nähtäviksi ja toteutettaviksi. 

Sisällön kartoitus 

Yksi strategian tarkoituksista on havainnollistaa paremmin ostajien informatiiviset tarpeet. Se auttaa tuottamaan ostajille sisältöä ja vastaamaan kuluttajien kysymyksiin. Tunne asiakkaasi, vastataan heidän kysymyksiin. Analysoidaan eri vaiheiden eri kysymyksiä ja tunnistetaan parhaiten soveltuva sisältö tiettyä asiakasta kohtaan ja korjataan puutteellisuudet.

Jakelukanavien avulla itse sisältöä lähdetään liikuttamaan eteenpäin. Tässäkin kohtaa tarkkaan mietityt vaihtoehdot ovat tehokkaimpia. Mikä sosiaalinen media on paras kutakin sisältöä kohti tai mitä kautta jakamalla tavoitat eniten asiakaskuntaasi.