Analytiikka osana sisältömarkkinointia

Sisällön leviämistä ja kulutusta on hyvä pitää silmällä tulosten selvittämisen kannalta. Informaation kerääminen on tärkeää, sillä sen avulla pystytään selkeiden numeroiden opastuksella näkemään, että millainen sisältö vetoaa yleisöön ja mikä ei. Analytiikan avulla parannetaan resurssien keskittämistä ja saadaan karsittua turhaa työtä pois.

Mitä analysoidaan?

Käyttämämme KPI(Key Performance Indicator)-menetelmä kertoo olennaisen tiedon verkkopalvelusta kerätystä tietomassasta. Tulkittavia numeroita saadaan seuraavista indikaattoreista: 

Sivun kävijämäärät
Jutun näyttökerrat
Jaot
Tykkäykset
Retweettaukset, suosikit
Videon katselukerrat
Äänen kuuntelukerrat
Blogi/SoMe-kommentit
Uutiskirje-tilaukset
Lataukset
Myynti
Konvertointi
Inbound-linkitys

Yllä mainitut indikaattorit kertovat enemmän kuin tarpeeksi sisältösi toimivuudesta. Priorisoimme tulkittavan datan. Valitsemme indikaattoreista sisältösi kannalta parhaiten tietoa tuottavan lähteen. Selvitämme, mikä analyyttinen tilasto auttaa eniten tulkitsemaan sisällön toimivuutta, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Analyyttistä tutkimustyön avulla pysytään ajan tasalla yrityksen sisältömarkkinoinnin tilasta ja näet omin silmin tilastojen muodossa, mitä oikeasti tapahtuu